Sponsorzy

Działalność Fundacji NADZIEJA możliwa jest między innymi dzięki pomocy naszych sponsorów, zarówno w postaci wsparcia finansowego, jak i darowizn materialnych. Niezwykle cenne dla nas jest również wolontarystyczne wsparcie doradcze - dzielenie się z podopiecznymi Fundacji wiedzą i doświadczeniem przez osoby prywatne i instytucje znające tematykę przedsiębiorczości i prowadzenia własnej firmy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy wspomogli naszą Fundację!