Pomoc bezrobotnym

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami naszych przedsiębiorców:

 

Założone firmy

Fundacja od samego początku istnienia pomaga osobom bezrobotnym w  zakładaniu własnych działalności. Dzięki naszej pomocy powstało 1100 rodzinnych firm, a ponad 2200 osób skorzystało z bezpłatnych szkoleń biznesowych.  Wartość wszystkich przeprowadzonych przez nas projektów wsparcia wyniosła 5 939 800 złotych

Osoby, które otworzyły swoje firmy z pomocą naszej Fundacji można podzielić na dwie grupy.

Pierwsza, to nasi "dawni Podopieczni", objęci kompleksową pomocą doradczą, którzy uzyskali granty bądź nieoprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności.

Druga, to uczestnicy większych projektów szkoleniowych, realizowanych od początku 2005 roku, a także osoby korzystające z indywidualnych konsultacji biznesowych.

Ogólnie...
...osoby, które zgłaszają się do naszej Fundacji pochodzą z różnych środowisk społecznych; ich wiek i wykształcenie są bardzo zróżnicowane. Biografie niektórych z nich mogłyby posłużyć za scenariusz filmu obyczajowego. To, co je łączy, to konsekwencja, przedsiębiorcza postawa wobec życia i napotykanych trudności oraz przekonanie, że własna działalność gospodarcza stanowi szansę na godne życie i jest warta podjęcia wysiłku i ryzyka.

Pierwsi Podopieczni...

Wielu z naszych Podopiecznych, zanim trafiło do Fundacji, doświadczyło mechanizmu swoistego błędnego koła - by stworzyć sobie miejsce pracy ubiegali się o kredyty w bankach, w których status osoby bezrobotnej uniemożliwia jego otrzymanie, nawet w celu samozatrudnienia.

Wychodząc naprzeciw temu problemowi, w początkowym etapie swej działalności Fundacja NADZIEJA utworzyła Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości, udzielający nieoprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej osobom długotrwale bezrobotnym lub znajdującym się z różnych innych przyczyn w ciężkiej sytuacji życiowej. Większość pożyczek została do chwili obecnej umorzona - przekształcona w bezpłatny grant.

Wszystkie osoby ubiegające się o pożyczkę musiały przedstawić przemyślany pomysł na działalność gospodarczą oraz wykazać się zaangażowaniem, motywacją i gotowością do analizy proponowanego przedsięwzięcia w kategoriach rentowności i szans rozwoju w obecnych warunkach rynkowych. By uzyskać wstępne, ale rzetelne informacje na temat pomysłu na własny biznes, przekazywaliśmy zestaw podstawowych pytań, które mają pomóc w jego prezentacji.

Stawiane przez nas wymagania nie oznaczają, że realizowane z naszą pomocą przedsięwzięcia są wolne od ryzyka! Jak zobaczycie, wchodząc na strony prezentujące wybrane projekty, są wśród nich pomysły prozaiczne, są mało skomplikowane we wdrażaniu w życie, ale są też nowatorskie i śmiałe w założeniach. Od ich autorów nie wymagaliśmy doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, ale...

.: samodzielności,
.: konsekwencji w działaniu,
.: odpowiedzialności,
.: uczciwości,

.: korzystania z doświadczeń naszych doradców.