Medal solidarności społecznej

Medal przyznawany jest za zaangażowanie społeczne i pomoc potrzebującym,
za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu
.

 

 

16 lutego 2019 roku, podczas Wielkiej Gali BCC, Medal Solidarności Społecznej otrzymali członkowie klubu, którzy osobiście oraz poprzez swoje firmy stanowią wzór wrażliwości społecznej:
Andrzej Jaczewski – prezes P.I.B. EBEJOT,
Jean Marc Harion – prezes zarządu P4,
Jacek Rutkowski – prezes MAT-BUD,
Janusz Sobieraj – prezes korporacji RADEX
oraz działający od lat na rzecz osób niesłyszących Agata i Kamil Porazińscy.

--------------------------------------------------------------------------------------------

27 stycznia 2018 roku w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu organizowana przez Business Centre Club.
Podczas Gali zostały wręczone Medale Solidarności Społecznej osobom zaangażowanym w działania społeczne i wspierającym ideę odpowiedzialności społecznej biznesu. W tym roku medale z rąk ks. bp. Piotra Jareckiego (jednego z założycieli Fundacji NADZIEJA) otrzymali:

.: Fundacja Polsat - medal odebrała prezes fundacji Krystyna Aldridge-Holc,

.: Włodzimierz Chwalba - prezes firmy Metal Union,

.: Władysław Grochowski - prezes firmy Arche.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i dziękujemy za zaangażowanie w pomoc potrzebującym!

_____________________________________________

21 stycznia 2017 roku w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie podczas Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu wręczono Medale Solidarności Społecznej.
Medal Solidarności Społecznej to nagroda dla osób zaangażowanych społecznie, pomagających potrzebującym, propagujących ideę odpowiedzialności społecznej biznesu i budujących solidarność społeczną.

W tym roku z rąk metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza Medale Solidarności Społecznej otrzymali:

s. Małgorzata Chmielewska - Fundacja „Domy Wspólnoty Chleb Życia”),

Beata Drzazga - Betamed,

Krzysztof Pruszyński- PRUSZYŃSKI sp. z o.o.,

Michał Stan i Marcin Stan - Cityboard Media.
_____________________________________________________________________

23 stycznia 2016 roku w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie podczas Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu wręczono Medale Solidarności Społecznej.
Medale te przyznawane są osobom zaangażowanym społecznie, pomagającym potrzebującym i propagującym ideę odpowiedzialności społecznej biznesu. Medal otrzymali przedsiębiorcy znani ze swojej działalności charytatywnej i zaangażowania oraz postacie życia publicznego poświęcające swój czas i energię na pomoc potrzebującym.
Z rąk metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza otrzymali Medale Solidarności Społecznej:

o. Kazimierz Lorek, przełożony Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży św. Pawła - Barnabitów,

Andrzej Balcerek, członek Rady Nadzorczej Górażdże Cement,

Kristóf Hankó, prezes zarządu McDonald's Polska.
_____________________________________________________________________

24 stycznia 2015 roku w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie podczas Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu wręczono Medale Solidarności Społecznej przyznawane za zaangażowanie społeczne i pomoc potrzebującym, za propagowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu oraz za budowanie solidarności społecznej. Jego laureaci to przedsiębiorcy znani ze swojej działalności charytatywnej i zaangażowania oraz postacie życia publicznego poświęcające swój czas i energię na pomoc potrzebującym. W tym roku Medale otrzymali:

Ewa Błaszczyk – prezes Fundacji AKOGO?,

Bruno Duthoit – prezes ORANGE POLSKA,

Jacek Migrała – dyrektor generalny HOCHLAND POLSKA,

Dariusz Sapiński – prezes Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA,

Władysław Kosiniak-Kamysz - minister pracy i polityki społecznej za wkład w powstanie i realizację projektu Karta Dużej Rodziny oraz Program Dobry Klimat dla Rodziny,

Irena Wóycicka - sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP za wkład, jaki wniosła w tworzenie Programu Dobry Klimat dla Rodziny.
_____________________________________________________________________
25 stycznia 2014 r. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu. W tym roku Kapituła Medalem Solidarności Społecznej wyróżniła wyjątkowe osoby o wielkim sercu, stanowiące wzór wrażliwości społecznej, które od lat angażują się w działania charytatywne:

Urszula Gocał – prezes Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego OLIMPIA S.A

Joanna Szyman – prezes Scanmed Multimedis S.A.

Donat Król – członek zarządu, właściciel Imperial sp. z o.o.

Stanisław Szyszkowski – członek zarządu, właściciel PPH Gass z sp. z o.o.

_____________________________________________________________________
26 stycznia 2013 roku w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu. Podczas tegorocznej Gali już po raz ósmy wręczono Medal Solidarności Społecznej.
Decyzją kapituły Medalu Solidarności Społecznej laureatami nagrody zostali:

Zbigniew Niemczycki – właściciel wraz z rodziną Curtis Group, prezes Polskiej Rady Biznesu, członek Rady Głównej BCC. Jest także założycielem powstałej w 1997 roku Fundacji „Polskie Orły”, której głównym celem jest propagowanie tradycji cywilnego i wojskowego lotnictwa polskiego. Zdobywane podczas Międzynarodowych Pikników Lotniczych w Góraszce środki finansowe przeznaczane są na cele charytatywne – m.in. na pomoc dla polskich lotników, policjantów, strażaków i saperów poszkodowanych podczas służby oraz na pomoc dla wdów i sierot po poległych lotnikach. Pan Zbigniew Niemczycki, od początku swojej aktywności biznesowej jest zaangażowany w działalność charytatywną, za co został w 1992 roku odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Św. Grzegorza z  Gwiazdą przez Papieża Jana Pawła II. Na przestrzeni prawie trzydziestu lat Zbigniew Niemczycki pomagał i stale pomaga wielu instytucjom i osobom prywatnym, m.in. od 2003 roku wspomaga Muzeum Narodowe w Warszawie, jest fundatorem corocznego stypendium dla studentów Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie oraz nagród dla absolwentów Szkoły Głównej Służb Pożarniczych w Warszawie. Wspiera Uniwersytet Muzyczny w Warszawie oraz szkoły podstawowe i gimnazja na terenie całej Polski.

Stanisław Łuniewski – współwłaściciel i dyrektor generalny Przedsiębiorstwa Usługowo-Asenizacyjnego ASTWA Sp. z o.o. w Białymstoku. Dofinansowuje najbardziej uzdolnioną młodzież uprawiającą piłkę nożną, boks i siatkówkę - od pięciu lat firma „ASTWA” jest głównym sponsorem AZS Białystok. Chętnie wspomaga i współpracuje z organizacjami charytatywnymi (np. „Droga”, „Otwarty Dom”, Domy Pomocy Społecznej), które organizują obozy wakacyjne dla ubogiej młodzieży. Pomaga i wspiera finansowo Kościół katolicki na ziemi podlaskiej - od ponad 20 lat zarządzania przez niego firma służy finansową pomocą instytucjom należącym i współpracującym z Archidiecezją Białostocką oraz Caritas. Należy do ścisłego grona liderów województwa podlaskiego w działalności charytatywnej, wielokrotnie wyróżniany nagrodami za działalność społeczną, w tym tytułem Dobroczyńca Roku.

Bogusław Miszczuk – prezes zarządu „SOKOŁÓW” S.A.
Firma SOKOŁÓW S.A. łącząc kontekst biznesowy z działalnością społeczną co roku podejmuje działania i akcje, mające na celu niesienie pomocy najbardziej potrzebującym ludziom i organizacjom. Wśród realizowanych przez SOKOŁÓW S.A. inicjatyw można wyróżnić m.in.: udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej, fundowanie stypendiów uczniom szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz studentom, przekazywanie darowizn, wspomaganie ośrodków i fundacji na rzecz leczenia dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnych warunkach bytowych, wspieranie dzieci i młodzieży objętych opieką organizacji przykościelnych, jak również organizowanie akcji charytatywnych na rzecz ludzi poszkodowanych wskutek żywiołów i kataklizmów, corocznie przekazuje środki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Angażując się w powyższe działania „SOKOŁÓW” S.A. dociera z pomocą głównie do stowarzyszeń, parafii, fundacji, szkół, towarzystw pomocy, Caritasu oraz domów miłosierdzia, jak również do pojedynczych, najbardziej potrzebujących osób.

Stanisław Kowalski - założyciel, fundator i prezes Zarządu Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Filantrop i społecznik. Niesie wszechstronną pomoc chorym i niepełnosprawnym dzieciom, ich rodzinom i opiekunom. Fundacja obejmuje opieką ponad 19.000 dzieci. Zapewnia im fundusze na leczenie, rehabilitację, lekarstwa, sprzęt medyczny i inne specjalne potrzeby.

__________________________________
na podstawie mat. prasowych BCC

_____________________________________________________________________

21 stycznia 2012 r. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu. W trakcie Gali Medale Solidarności Społecznej z rąk przewodniczącego Kapituły, ks. bp. Piotra Jareckiego otrzymali:

• Paweł Antonik – prezes zarządu spółki Strabag. Dostrzegając potrzebę niesienia pomocy firma Strabag od początku swojej działalności aktywnie włącza się i wspiera ogólnopolskie i lokalne akcje społeczne. Z zaangażowaniem reaguje na kierowane na ręce prezesa prośby i regularnie udziela pomocy poprzez wsparcie finansowe instytucji, które pomagają ludziom szczególnie pokrzywdzonym przez los.

• Ryszard Krauze – prowadzi swoją działalność społeczną za pomocą stworzonych i zarządzanych przez niego przedsiębiorstw, takich jak Prokom Investments a w przeszłości także Prokom Software, oraz poprzez ufundowaną przez niego w 2001 roku organizację pożytku publicznego – Fundację Ryszarda Krauze. Są to działania polegające na upowszechnianiu dorobku i dziedzictwa kultury narodowej, propagowaniu idei tolerancji narodowościowej, propagowaniu edukacji, sportu i kultury fizycznej oraz udzielaniu pomocy w leczeniu i rehabilitacji osobom w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie chorym i niepełnosprawnym dzieciom.

• Jan Kulczyk – właściciel Kulczyk Investments, firmy, która jako międzynarodowy dom inwestycyjny koncentruje się na budowaniu wartości dla pracowników, akcjonariuszy, partnerów biznesowych oraz poprawie wyników firmy nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale również społecznym i środowiskowym. Jest firmą o polskich korzeniach, dlatego szczególnie zwraca uwagę na ochronę dziedzictwa narodowego i wsparcie rozwoju polskiego potencjału, w tym edukacji.

______________________________________________________________________

22 stycznia 2011 r. podczas Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu Medal Solidarności Społecznej otrzymali:

• Agnieszka Świergiel — prezes i dyrektor generalny Imperial Tobacco Polska. Od chwili objęcia przez nią stanowiska szefa firmy, Imperial Tobacco Polska wielokrotnie wzmocniła swoje działania w obszarze odpowiedzialności społecznej biznesu, intensywnie angażując się w liczne akcje społeczne, charytatywne i wolontariaty.

• Karol Cebula — znany biznesmen - uważa, że jego zadaniem jest mądre niesienie pomocy słabszym, tym, którzy z różnych powodów nie są w stanie sami sobie pomóc. W ostatnich latach Karol Cebula pomaga dzieciom chorym, biednym i opuszczonym, m. in. poprzez koncerty dobroczynne. Jako mecenas kultury i sztuki sponsoruje koncerty, festiwale teatralne, finansuje budowę pomników w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Ratowania Zabytków Śląska Opolskiego.

• Paweł Łukasiak — prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji Moje Stypendium. Od 20 lat aktywnie związany z III sektorem.

• Roman Nowicki — założyciel i donator powstałej w 1990 r. Fundacji Bezdomnych. Fundacja bezpośrednio przyczyniła się do przygotowania projektów ustaw o kasach mieszkaniowych dla niezamożnych rodzin oraz specjalnej pomocy dla młodych rodzin „pierwsze mieszkanie”.

• Maciej Owczarek — prezes ENEA SA, szef Rady Holdingowej Grupy ENEA. Podczas jego kadencji ENEA była zaangażowana w różne formy pomocy społecznej obejmujące zarówno pomoc dzieciom, osobom chorym i potrzebującym oraz organizacjom pozarządowym, jak i w akcje zdrowotne, edukacyjne i kulturalne, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ochronę środowiska naturalnego.

______________________________________________________________________

16 stycznia 2010 roku w Teatrze Wielkim odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu. W tym roku już po raz piąty Kapituła wręczyła Medal Solidarności Społecznej. Tegoroczni Laureaci:

• Zofia Żuk – Prezes Spółdzielni im. gen. Kleeberga „ŁUKSJA”.
Pani Prezes otrzymała Medal Solidarności Społecznej za prowadzoną od wielu lat szeroko zakrojoną działalność społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych, biednych, bezrobotnych, wykluczonych społecznie poprzez tworzenie lub współtworzenie ram organizacyjnych dla efektywnego prowadzenia takiej działalności, wspieranie organizacji o podobnym charakterze oraz pomoc organizacjom zrzeszającym osoby niepełnosprawne.

• Jan Mikołuszko – Prezes firmy UNIBEP.
Medal Solidarności Społecznej został przyznany Panu Prezesowi za zaangażowanie społeczne w pomoc potrzebującym oraz za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Pan Prezes znany jest ze swojej dobroczynności. Jego niezwykła umiejętność dobierania trafnie pomocy w szczególności kierowanej do biednych i bezrobotnych cieszy się bardzo dużym uznaniem i szacunkiem.

• Zbigniew Pucek – Prezes Zarządu firmy PTK Holding SA.
Pan Prezes Pucek został uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej za swoje niezwykłe zaangażowanie w pomoc najbardziej potrzebującym. Dbając o dobro przedsiębiorstwa, nie zapomina o tych, którzy potrzebują pomocy, szczególnie jeśli chodzi o lokalną społeczność. Od wielu lat regularnie wspiera Przedszkole Integracyjne nr 48 w Zabrzu.

_____________________________________________________________________

10 stycznia 2009 r. w Teatrze Wielkim odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu. Podczas gali Kapituła pod przewodnictwem ks. bp. Piotra Jareckiego przyznała Medal Solidarności Społecznej. W tym roku wyróżnienie to otrzymali:

• Dariusz Michalczewski – bokser, wielokrotny mistrz świata, założyciel Fundacji "Równe Szanse"

• Jędrzej Wittchen – Prezes Zarządu firmy Wittchen.

_____________________________________________________________________

9 lutego 2008 r. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu, podczas której po raz trzeci zostały wręczone Medale Solidarności Społecznej. Kapituła, pod przewodnictwem ks. bp. Piotra Jareckiego przyznała medale następującym osobom:

• Bożenie Walter – prezes Fundacji TVN „Nie jesteś sam”

• Janowi Kabiczowi – prezesowi Fundacji Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym NADZIEJA.

_____________________________________________________________________

10 lutego 2007 roku podczas Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu Kapituła pod przewodnictwem księdza biskupa Piotra Jareckiego wyróżniła Medalem Solidarności Społecznej:

• Zbigniewa Andrzejewskiego – Prezesa Zarządu Commercial Union Polska,

• Józefa Wancera – Prezesa Zarządu Banku BPH S.A.,

• Marka Kamińskiego – Dyrektora Biura Finansów Krajowej Izby Gospodarczej.

_____________________________________________________________________

Nagrodę ustanawiają wspólnie Business Centre Club, inicjator
akcji społecznej „Podziel się sukcesem” oraz Fundacja Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym NADZIEJA, partner społeczny akcji.

Medal Solidarności Społecznej przyznawany jest za zaangażowanie przedsiębiorców w różne formy pomocy społecznej: za wspieranie organizacji pozarządowych, lokalnych ośrodków pomocy społecznej, fundowanie stypendiów dzieciom z ubogich rodzin, zdolnym studentom, pomoc osobom bezrobotnym i chorym.

W skład Kapituły Medalu Solidarności Społecznej wchodzą osoby o uznanym autorytecie, działające społecznie i mające zasługi w promowaniu idei biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Przewodniczącym Kapituły jest ks. bp Piotr Jarecki, Sufragan Archidiecezji Warszawskiej.
Wiceprzewodniczącymi Kapituły są Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club oraz Jan Kabicz, prezes zarządu Fundacji NADZIEJA.
Członkiem Kapituły jest David Thomas, członek Rady Fundatorów Fundacji NADZIEJA.

_____________________________________________________________________

W roku 2006 kapituła wyróżniła Medalem Solidarności Społecznej:

• Martę Kaczkowską - prezesa firm: CERMAG Sp. z o.o., ASTIMAR

• Pawła Olechnowicza - prezesa Grupy LOTOS S.A.

• Wacława Maciuszonka - prezesa firmy KRONOPOL Sp. z o.o.

• Eugeniusza Budnioka - Kanclerza LOŻY KATOWICKIEJ BCC

• Tadeusza Browarka - prezesa firmy LUMENA S.A.

• Andrzeja Kubasiewicza - prezesa firmy MAJ Sp. z o.o.

• Mariana Nickela - prezesa firmy NICKEL Sp. z o.o.

• Krzysztofa T. Borkowskiego - prezesa firmy POLFA-ŁÓDŹ S.A.

• Władysława S. Bruda - prezesa firmy POLLENA-AROMA Sp. z o.o.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!