O FundacjiEkonomia
Społeczna
Założone
firmy
StypendiaZrealizowane
projekty
Wydarzenia
  Szkolenie dla 300 osób bezrobotnych "VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY";

  "MEDAL SOLIARNOŚCI SPOŁECZNEJ" za zaangażowanie społeczne i pomoc potrzebującym...

 Fundacja udziela kompleksowej pomocy, osobom długotrwale bezrobotnym , zagrożonym wykluczeniem społecznym

[Rozmiar: 110 bajtów] Projekty

[Rozmiar: 43 bajtów]

tylko grafika

ABC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Od października 2005 roku do marca 2006 Fundacja NADZIEJA we współpracy z Instytutem Maszyn Matematycznych, na zlecenie Urzędu Pracy m. st. Warszawy, zrealizowała cykl szkoleń
"ABC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ".

W projekcie wzięło udział 360 osób bezrobotnych.

Szkolenia dotyczyły różnych aspektów zakładania i prowadzenia własnej firmy.
Tematyka przeprowadzonych szkoleń:

.: Aktywizacja zawodowa (14 godzin)
.: Wstęp do przedsiębiorczości (14 godzin)
.: Marketing (31 godzin)
.: Biznesplan (21 godzin)
.: Księgowość (28 godzin)
.: Przygotowanie wniosku o dotację
(8 godzin)

oraz
.: Kurs komputerowy (48 godzin)

Uczestnicy projektu zostali podzieleni na 25 grup szkoleniowych,
z których każda odbyła 25 dni szkoleń (164 godziny).

Istotnym elementem projektu była możliwość uzyskania jednorazowej
dotacji „na start” z Urzędu Pracy.

Szansę na uzyskanie środków miały przede wszystkim osoby, które aktywnie uczestniczyły w szkoleniach, zdały egzaminy z wynikiem pozytywnym, a także przedstawiły wiarygodny i realny pomysł na własną firmę.

Pomysł ten musiał zostać zawarty we "wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej" do Urzędu Pracy.

Uczestnicy szkoleń mogli korzystać z indywidualnych konsultacji dotyczących wniosku o dotację. Tego typu doradztwo świadczone jest przez Fundację bezpłatnie (konsultacje nie były elementem finansowanym przez Urząd Pracy).

Ponadto wszystkim uczestnikom projektu zapewniliśmy:
* komplet materiałów szkoleniowych (podręczniki + załączniki) oraz teczkę, notatnik, długopis
* pełne wyżywienie (dwudaniowy obiad; kawa, herbata, napoje i ciastka)
* ubezpieczenie na czas szkoleń
* zaświadczenia i dyplom ukończenia szkolenia

Szkolenie było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Powrót do strony głównej FUNDACJI

  O fundacji | Jak pomagamy | Szkolenia | Stypendia | Już działają | Wydarzenia | Kontakt
projekt maciej at banasiuk.pl