O FundacjiEkonomia
Społeczna
Założone
firmy
StypendiaZrealizowane
projekty
Wydarzenia[Rozmiar: 110 bajtów] Stypendia

[Rozmiar: 43 bajtów]

tylko grafika

Fundacja NADZIEJA w październiku 2018 r. przyznała stypendia uzdolnionej młodzieży na rok szkolny 2018/2019.

Wśród stypendystów znalazły się uczennice z Liceum Ogólnokształcącego im. Mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu, z którym Fundacja długotrwale i owocnie współpracuje w ramach wspierania uzdolnionej młodzieży.

Jedną z nich jest Karolina.
Karolina jest uczennicą klasy I liceum.
Karolina pochodzi z wielodzietnej, niezamożnej rodziny. Średni dochód na osobę w rodzinie wynosi poniżej 500 zł miesięcznie.
Karolina jest bardzo dobrą uczennicą. Gimnazjum ukończyła ze średnią 4,4 i wzorowym zachowaniem. Na uwagę zasługuje jej nieustanne zaangażowanie w pracę społeczną w formie wolontariatu oraz aktywność sportowa, często reprezentuje szkołę na zawodach sportowych.
Karolina często uczestniczy w licznych konkursach plastycznych, fotograficznych i multimedialnych. Karolinę wyróżnia zaangażowanie w życie klasy i szkoły, oraz  skromność, pracowitość oraz ogromna wrażliwość na świat i ludzi.

Fundacja NADZIEJA przyznała stypendia na rok szkolny 2017/2018. Po więcej informacji zapraszamy tutaj.

Fundacja NADZIEJA wspiera uzdolnioną młodzież pochodzącą z ubogich rodzin. Przyznawane stypendia są formą promocji ich aktywności oraz wyrównywania szans w naszej trudnej rzeczywistości, w której wiele rodzin nie potrafi się odnaleźć. Fundacja dotychczas objęła pomocą stypendialną w wysokości od 200 do 250 zł miesięcznie 126 uczniów.

Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wielu jest wartościowych, utalentowanych młodych ludzi, którzy pomimo bardzo ciężkiej sytuacji materialnej, nie tylko świetnie się uczą, ale również posiadają szereg dodatkowych zainteresowań i pasji, udzielają się na forum szkoły, pomagają potrzebującym. Taka młodzież zasługuje na wsparcie! Nie możemy pozostać obojętni wobec talentów i zaangażowania, które być może bez naszej pomocy zmarnują się.

Zachęcamy do zapoznania się:
sylwetki wybranych stypendystów.

Wspierając młodych, pomagamy w kształtowaniu aktywnych, proprzedsiębiorczych postaw wobec życia. Mamy nadzieję, że przyznane stypendia pozwolą tym wspaniałym dzieciakom rozwijać własne pasje, podniosą ich samoocenę, a w efekcie zaowocują wyborem właściwych dróg życiowych.

15 stycznia 2007 roku odbyło się uroczyste wręczenie pierwszych stypendiów uczniom L.O. im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu. W uroczystości udział wzięli ks. bp Piotr Jarecki, przewodniczący Rady Fundatorów oraz Jan Kabicz, prezes Fundacji. Zaproszone zostały lokalne władze oraz media.

Słowa uznania należą się pedagogom
L.O. im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu
, a w szczególności Pani Dyrektor Ewie Nowakowskiej, za stworzenie możliwości i atmosfery sprzyjającej rozwojowi wartościowej i zdolnej młodzieży, a także lokalnemu środowisku zaangażowanemu w życie szkoły.
________________________________

W 2009 roku PKO Bank Polski przekazał Fundacji NADZIEJA darowiznę, dzięki której nasz fundusz stypendialny został rozszerzony o 5 osób.

W 2008 roku PKO Bank Polski przekazał Fundacji NADZIEJA darowiznę, dzięki której nasz fundusz stypendialny został znacznie rozszerzony. Naszą Fundację wspomogła również firma Pioneer Pekao TFI S.A. Dzięki temu pomocą stypendialną objęliśmy dalszych kilkadziesiąt uzdolnionych i pracowitych dzieci.

W 2007 roku firma Pioneer Pekao TFI S.A. wsparła fundusz stypendialny Fundacji NADZIEJA darowizną, dzięki której stypendia otrzymało kolejnych 10 uczniów.
_________________________________

Dzięki hojności darczyńców Fundacja objęła stypendiami ponad 90 uczniów z ubogich rodzin z okolic Sierpca, Grójca, Gostynina, a także z Podlasia, Kaszub i małych miejscowości Polski Centralnej.

Powrót do strony głównej FUNDACJI

  O fundacji | Jak pomagamy | Szkolenia | Stypendia | Już działają | Wydarzenia | Kontakt
projekt maciej at banasiuk.pl