O FundacjiEkonomia
Społeczna
Założone
firmy
StypendiaZrealizowane
projekty
Wydarzenia[Rozmiar: 110 bajtów] Jak pomagamy

[Rozmiar: 43 bajtów]

tylko grafika

Pomoc długotrwale bezrobotnymSytuacja społeczna osób bezrobotnych

Liczba bezrobotnych sięga obecnie w Polsce 3 milionów. Ponad 50% tej liczby stanowią osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy). Ich sytuacja jest szczególnie dramatyczna, ponieważ grozi im wykluczenie społeczne. Oni i ich rodziny nie mają środków do życia, najczęściej są zadłużeni i nie mogą liczyć na żadną pomoc.

Długotrwały stres spowodowany niemożnością zapewnienia podstaw bytu sobie i rodzinie prowadzi w wielu przypadkach do załamania psychicznego, a nawet depresji; brak nadziei i jakiegokolwiek wsparcia powoduje apatię i zniechęcenie do działania. Czyni to osoby długotrwale bezrobotne niezdolnymi do efektywnego poszukiwania zatrudnienia, a tym bardziej założenia własnej firmy. Ich sytuacja staje się beznadziejna – wpadają w błędne koło braku pracy i pieniędzy, lęku o przyszłość prowadzącego do stanów depresyjnych oraz niemożności podjęcia konstruktywnych działań, mających na celu poprawę własnej sytuacji.

Wśród długotrwale bezrobotnych są jednak osoby, które nie chcą pogodzić się z tą sytuacją. Pragną się z niej wyrwać i walczyć o lepszą przyszłość. Niejednokrotnie są to jednostki posiadające ducha przedsiębiorczości, trzeba tylko podać im pomocną dłoń.

Działania Fundacji NADZIEJA

Z myślą o takich właśnie osobach Fundacja NADZIEJA stworzyła projekt „NADZIEJA dla bezrobotnych”. Poprzez kompleksową pomoc w założeniu własnej firmy, dał on szansę osobom pozostającym dłuższy czas bez pracy na wyrwanie się z zaklętego kręgu biedy i braku perspektyw.

Celem projektu było dotarcie do tych spośród bezrobotnych, którzy mają predyspozycje do założenia własnej firmy. Po wnikliwej, kilkustopniowej rekrutacji wyłoniliśmy grupę 80 osób wykazujących się największą odpowiedzialnością, wiarygodnością i determinacją oraz nie bojących się podjąć ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ze względu na specyfikę sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, położyliśmy silny nacisk na pomoc psychologiczną oraz aktywizację zawodową. Powrót do równowagi psychicznej był pierwszym krokiem na drodze do otworzenia własnego biznesu, niezbędnym dla racjonalnego i efektywnego funkcjonowania przyszłych mikroprzedsiębiorców w ramach gospodarki rynkowej.

1. Pomoc psychologiczna
Indywidualne spotkania z psychologiem oraz prowadzone w małych grupach Warsztaty Aktywizacji Zawodowej miały przede wszystkim na celu odbudowę motywacji oraz wiary we własne siły uczestników projektu. W trakcie zajęć pracowano nad pozytywnym wizerunkiem własnej osoby, ćwiczono zdolności interpersonalne oraz menedżerskie, takie jak umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, pracy w zespole czy radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, niezwykle przydatne w prowadzeniu firmy i kontaktach z klientami.

2. Kursy komputerowe
Kolejnym modułem projektu były Warsztaty Komputerowe, w których nacisk położono na wykorzystanie komputera w biznesie. Ponieważ znaczna część osób długotrwale bezrobotnych, albo w ogóle nie potrafi obsługiwać komputera, albo posiada zdezaktualizowane umiejętności z tego zakresu, istniała potrzeba zorganizowania kursu podstawowego, który poszerzony został o naukę obsługi programów oraz umiejętności przydatnych przy prowadzeniu małej firmy.

3. Warsztaty przedsiębiorczości
Głównym elementem cyklu szkoleń były Warsztaty Przedsiębiorczości „Moja firma”, na których w przystępnej i skutecznej formie przekazano uczestnikom podstawy wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zajęcia w niczym nie przypominały nużących wykładów. Miały one unikalną formę interaktywnych warsztatów, bazujących na pracy w podzespołach. W kilkuosobowych grupach uczestnicy zakładali symulacyjne firmy, analizując szanse i zagrożenia związane z ich prowadzeniem. W ten sposób ćwiczyli zarówno ducha przedsiębiorczości, jak i zdolności interpersonalne nieocenione w praktyce biznesowej.

Warsztaty składały się z następujących modułów:
 wprowadzenie do przedsiębiorczości,
 biznes plan,
 marketing,
 księgowość.

Każdy z uczestników projektu wziął udział w cyklu warsztatów nastawionych na aktywne formy zdobywania wiedzy, w wymiarze 130 godzin. Szkolenia przeprowadzone zostały w czterech dwudziestoosobowych grupach.

4. Indywidualne doradztwo
Kluczową rolę w projekcie odgrywał system indywidualnego doradztwa. Każdemu z uczestników przydzielony został Indywidualny Opiekun Projektu, służący bieżącą pomocą w ocenie jego pomysłu na biznes oraz realnym wsparciem w jego realizacji. W trakcie trwania projektu uczestnicy mieli możliwość nieograniczonego dostępu do konsultacji, zarówno ze swoimi Opiekunami, jak i Doradcami Biznesowymi, udzielającymi specjalistycznych porad z różnych dziedzin przedsiębiorczości.

Pomoc doradcza zorientowana na indywidualne potrzeby każdego z uczestników, objęła przede wszystkim: wstępną oceną szans na powodzenie przedsięwzięcia, pomoc w przygotowaniu analizy finansowej, biznes planu, umów z dostawcami i klientami, strony internetowej, ofert, ulotek, a także w skompletowaniu dokumentów i przygotowaniu wniosku o pożyczkę na otwarcie własnej działalności gospodarczej do UP.

Efekty działań

W efekcie realizacji projektu większość jego uczestników – osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym – odzyskała wiarę we własne siły oraz świadomość realiów społeczno-ekonomicznych. Znacznej części z nich pozwoliło to na podjęcie działań w kierunku założenia własnej firmy. Kilka osób już w trakcie trwania projektu zarejestrowało własną działalność gospodarczą, pozostali zadeklarowali chęć jej założenia w najbliższym czasie. Większość z nich jest w trakcie działań mających na celu pozyskanie niezbędnego na ten cel kapitału.

Poniżej prezentujemy wybrane przedsięwzięcia zrealizowane dzięki pomocy udzielonej przez Fundację NADZIEJA w ramach projektu „NADZIEJA dla bezrobotnych”.

:. Pan Sławomir Pyzel jako pierwszy otworzył własną firmę – sklep z artykułami wędkarskimi JERK. Mieści się on w budynku siedziby Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarstwa w Warszawie na ulicy Twardej. Dobra lokalizacja oraz niekłamana pasja właściciela, potrafiącego przekonać do swoich usług wymagającą i ściśle ukierunkowaną klientelę, stanowią o sukcesie przedsięwzięcia. W najbliższym czasie Pan Sławek planuje rozszerzyć działalność o kawiarnię-pub dla wędkarzy.

:. Pan Andrzej Pazdyka od początku realizacji projektu z wielkim zaangażowaniem i determinacją wprowadzał w czyn swój pomysł na firmę DORAN świadczącą profesjonalne usługi sprzątające. Pan Andrzej ma wieloletnie doświadczenie w czyszczeniu powierzchni poziomych (głównie dywanów i wykładzin). Pozostając dłuższy czas bez pracy, postanowił je wykorzystać i założyć własny biznes. Ponieważ jest dobrym fachowcem i łatwo nawiązuje kontakt z ludźmi, stosunkowo łatwo udało mu się zdobyć pierwszych klientów.

:. Pani Agnieszka Katana jest w trakcie uruchamiania firmy MALORY, oferującej klientom indywidualnym i instytucjonalnym usługi związane z pracami na wysokościach oraz organizację czasu wolnego z użyciem specjalistycznego sprzętu i umiejętności (np. wspinaczka). Pani Agnieszka od wielu lat czynnie uprawia turystykę wysokogórską, w 2002 roku ukończyła kurs wspinaczki skałkowej, ma także uprawnienia pracownika wysokościowego. Dodatkowo posiada doświadczenie w organizacji różnego typu imprez.

:. Pan Andrzej Królak. podpatrując usługi turystyczne w innych miastach, postanowił uruchomić na warszawskiej Starówce sieć riksz obwożących turystów. Poza „pedałowaniem”, rikszarze będą również opowiadać o ciekawych miejscach znajdujących się na trasie przejażdżki, zabawiać przybyszów rozmową i opowiadaniem anegdot. Firma nazywa się RiWa – Riksze Warszawskie. Miejmy nadzieję, że RiWa stanie się wkrótce cenioną przez turystów marką.

:. Pan Arkadiusz Adamczyk z Tarczyna jest z wykształcenia zootechnikiem, niedawno skończył studia na SGGW. Nie mogąc znaleźć pracy w swoim zawodzie, odnalazł niszę rynkową i postanowił otworzyć hodowlę rybek akwariowych. Akwarystyka to jego hobby, które teraz może stać się również dochodowym zajęciem.

:. Pani Dorota Wojcieska chce zająć się kompleksową obsługą uroczystości i bankietów. Jeżeli chcemy wyprawić komunię, ślub, wystawny bankiet lub imprezę firmową, a nie mamy czasu i ochoty zajmować się ich organizacją, możemy zwrócić się do pani Doroty. Jej firma w profesjonalny sposób wszystko zaplanuje i zorganizuje, począwszy od miejsca, poprzez menu, na dodatkowych atrakcjach kończąc.

Gdyby nie udział w projekcie, autorzy tych i wielu innych pomysłów nadal tkwiliby w impasie. Dzięki udzielonej im przez Fundację NADZIEJA pomocy psychologicznej oraz szkoleniowo-doradczej uwierzyli w siebie i wzięli swój los w swoje ręce. Wielu udało się połączyć pomysł na firmę z dotychczasowym doświadczeniem zawodowym oraz pasją. Gratulujemy!

Fundacja NADZIEJA pragnie wykorzystać doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji projektu „NADZIEJA dla bezrobotnych” do dalszych działań na rzecz pomocy osobom bezrobotnym, pragnącym poprawić trudną sytuację materialną oraz społeczną swoją i swoich rodzin, poprzez założenie własnej działalności gospodarczej. Osoby te mogą liczyć ze strony Fundacji na stałą pomoc, którą ciężko im zdobyć z jakiegokolwiek innego źródła.

Powrót do strony głównej FUNDACJI

  O fundacji | Jak pomagamy | Szkolenia | Stypendia | Już działają | Wydarzenia | Kontakt
projekt maciej at banasiuk.pl