O FundacjiEkonomia
Społeczna
Założone
firmy
StypendiaZrealizowane
projekty
Wydarzenia[Rozmiar: 110 bajtów] Jak pomagamy

[Rozmiar: 43 bajtów]

tylko grafikaGłównym obszarem działalności Fundacji jest pomoc osobom bezrobotnym, które mają pomysł na własny biznes oraz wsparcie ekonomii społecznej.

* SZKOLENIA I DORADZTWO

Prowadzimy kompleksowe projekty szkoleniowo-doradcze przygotowujące do założenia własnej firmy, skierowane głównie do osób bezrobotnych.

Uczestnicy tego typu projektów mogą liczyć na udział w warsztatach z zakresu wstępu do przedsiębiorczości, marketingu, księgowości, biznes planu, a także profesjonalnej aktywizacji zawodowej oraz na indywidualne wsparcie ze strony doradców biznesowych i pozostałych pracowników Fundacji.

____________________________________________

Poza promowaniem oddolnej przedsiębiorczości Fundacja wspiera ludzką kreatywność także w innych obszarach.

* STYPENDIA

Wspieramy utalentowaną młodzież z biednych środowisk. Stypendia są formą promocji ich aktywności, a także wyrównywania szans - wiele rodzin wciąż nie radzi sobie w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Wspierając młodych, pomagamy w kształtowaniu aktywnych, proprzedsiębiorczych postaw wobec życia.

* SOS - POMOC OSOBOM W SKRAJNIE TRUDNEJ SYTUACJI

Pomagamy również wybranym osobom, które znalazły się w skrajnie trudnej sytuacji życiowej.

* POMOC OSOBOM DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYM

Fundacja zrealizowała projekt kompleksowej pomocy dla osób długotrwale bezrobotnych.

Powrót do strony głównej FUNDACJI

  O fundacji | Jak pomagamy | Szkolenia | Stypendia | Już działają | Wydarzenia | Kontakt
projekt maciej at banasiuk.pl