O FundacjiEkonomia
Społeczna
Założone
firmy
StypendiaZrealizowane
projekty
Wydarzenia[Rozmiar: 110 bajtów] O Fundacji

[Rozmiar: 43 bajtów]

tylko grafika

Władze

Założyciele Fundacji:

Ks. Bp. Piotr JareckiKs. bp Piotr Jarecki
- Wikariusz Generalny Archidiecezji Warszawskiej,
Przewodniczący Rady Fundatorów;

O. Kazimierz LorekO. Kazimierz Lorek
- Prowincjał Zgromadzenia Księży św. Pawła
(Ojców Barnabitów);

David ThomasDavid Thomas
- Przewodniczący Brytyjsko Polskiej
Izby Handlowej.Rada Fundatorów:

O. Kazimierz Lorek – Prowincjał Zgromadzenia Księży św. Pawła (Ojców Barnabitów)
David Thomas – Przewodniczący Brytyjsko Polskiej Izby Handlowej

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu Jan KabiczJan Kabicz
Prezes Zarządu
Krzysztof Kalinowski
Członek Zarządu.

Rada Programowa:

Jarosław Dąbrowski - Prezes Finance & Management

Marek Goliszewski - Prezes Business Centre Club

Marek Górski - Przewodniczący Rady Nadzorczej - ERGIS-EUROFILMS S.A.

Marek Kamiński - Kwestor Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Andrzej Kubasiewicz - Prezes Zarządu MAJ Sp. z o.o., Członek Rady Głównej Business Centre Club

Jerzy Zieliński - Kanclerz Business Centre Club

  O fundacji | Jak pomagamy | Szkolenia | Stypendia | Już działają | Wydarzenia | Kontakt
projekt maciej at banasiuk.pl