O FundacjiEkonomia
Społeczna
Założone
firmy
StypendiaZrealizowane
projekty
Wydarzenia[Rozmiar: 110 bajtów] O Fundacji

[Rozmiar: 43 bajtów]

tylko grafika

Historia i misjaFundacja NADZIEJA została założona w grudniu 2003 roku przez ks. bp. Piotra Jareckiego, o. Kazimierza Lorka i Davida Thomasa (patrz Władze Fundacji).

Idea powstania Fundacji zrodziła się w... niebie. Spotkanie ks. bp. P. Jareckiego z D. Thomasem na pokładzie samolotu dało początek Fundacji NADZIEJA. Podczas dyskusji na temat niezwykle trudnej sytuacji osób bezrobotnych w Polsce, zaczęła rodzić się koncepcja powołania organizacji pomagającej osobom bezrobotnym, promując wśród nich oddolną przedsiębiorczość.

Inspiracją dla Fundacji NADZIEJA stały się sukcesy angielskiej organizacji Prince’s Trust, założonej przez księcia Karola. Fundacja ta pomaga osobom bezrobotnym i młodzieży z Wielkiej Brytanii. Jednak to osoby zgłaszające się do Fundacji NADZIEJA pomogły stworzyć program działania, który jest skuteczny i jednocześnie odpowiada ich oczekiwaniom oraz polskim realiom.
_____________________________________________________________________

W początkowym okresie istota działania Fundacji opierała się na trwałym i bezpośrednim związku z osobą lub firmą, której udzielona została pomoc merytoryczna i organizacyjno-prawna. Wybranym kandydatom na mikroprzedsiębiorców udzielane były nieoprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności.

Fundacja udzieliła pomocy osobom, które nie mogły liczyć na wsparcie finansowe z żadnego innego źródła. Dla banków nie posiadały one wiarygodności finansowej, a dla instytucji pomocowych (fundusze rozwoju przedsiębiorczości, urzędy pracy) nie były w stanie przedstawić żadnych zabezpieczeń. Większość z tych osób była już zadłużona i bezrobotna od jakiegoś czasu. Fundacja postanowiła dać im szansę - zainwestować w ich pomysł, zaangażowanie, uczciwość. W większości przypadków była to słuszna decyzja.

W sumie Fundacja udzieliła 14 pożyczek na łączną kwotę 185 tys. złotych. Większość pożyczek spłacana była w terminie, a założone dzięki nim firmy prosperują coraz lepiej.

Pod koniec 2006 roku, decyzją Rady Fundatorów, wszystkie pożyczki zostały umorzone.
_____________________________________________________________________

W październiku 2004 roku Fundacja NADZIEJA otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

W maju 2005 roku Fundacja została wpisana do ewidencji niepublicznych placówek szkoleniowych Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy.

W czerwcu 2005 roku nasza organizacja została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

_____________________________________________________________________

Misją Fundacji NADZIEJA jest pobudzanie, wspomaganie i promowanie rozwoju oddolnej przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród osób bezrobotnych, które nie mogą liczyć na pomoc z żadnego innego źródła.

Dzięki wsparciu Fundacji osoby aktywne i twórcze, które mają pomysł na własną działalność gospodarczą o nie dużej kapitałochłonności, mogą wcielić go w życie i zapewnić sobie i swoim rodzinom lepszą przyszłość.

Szczególny nacisk kładziemy na pomoc osobom długotrwale bezrobotnym. Polska wyróżnia się niechlubnie na tle innych państw europejskich pod względem struktury bezrobocia; spośród ponad 2,5 mln. osób bezrobotnych ponad 60% stanowią długotrwale bezrobotni (ponad dwa lata). Naszą misją jest dotarcie do nich i pomoc w powrocie do aktywności zawodowej poprzez stworzenie własnego miejsca pracy.

Fundacja wspiera ludzką kreatywność udzielając również pomocy utalentowanej młodzieży z biednych rodzin, która pomimo bardzo trudnej sytuacji materialnej, nie tylko osiąga świetne wyniki w nauce, ale również rozwija swoje talenty i udziela się w życiu szkoły i społeczności lokalnej.

Działamy w myśl zasady, że nie można pozostać obojętnym wobec wartościowych młodych osób, którym czasami potrzeba naprawdę niewiele, aby mogły z powodzeniem realizować swoje życiowe pasje. Wierzymy, że pomagając im "za młodu" dajemy im szansę, aby w przyszłości nie zasiliły szeregów bezrobotnych; aby rozwijały się w kierunku zgodnym z ich zainteresowaniami i znalazły satysfakcjonującą je pracę.

  O fundacji | Jak pomagamy | Szkolenia | Stypendia | Już działają | Wydarzenia | Kontakt
projekt maciej at banasiuk.pl