News

Z Nowym Rokiem 2019 nowe stypendia dla nowych, pracowitych i utalentowanych uczniów

Z Nowym Rokiem 2019 nowe stypendia dla nowych, pracowitych i utalentowanych uczniów

Fundacja NADZIEJA w październiku 2018 r. przyznała stypendia uzdolnionej młodzieży na rok szkolny 2018/2019.

Wśród stypendystów znalazły się uczennice z Liceum Ogólnokształcącego im. Mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu, z którym Fundacja długotrwale i owocnie współpracuje w ramach wspierania uzdolnionej młodzieży.

Jedną z nich jest Karolina.
Karolina jest uczennicą klasy I liceum.
Karolina pochodzi z wielodzietnej, niezamożnej rodziny. Średni dochód na osobę w rodzinie wynosi poniżej 500 zł miesięcznie.
Karolina jest bardzo dobrą uczennicą. Gimnazjum ukończyła ze średnią 4,4 i wzorowym zachowaniem. Na uwagę zasługuje jej nieustanne zaangażowanie w pracę społeczną w formie wolontariatu oraz aktywność sportowa, często reprezentuje szkołę na zawodach sportowych.
Karolina często uczestniczy w licznych konkursach plastycznych, fotograficznych i multimedialnych. Karolinę wyróżnia zaangażowanie w życie klasy i szkoły, oraz  skromność, pracowitość oraz ogromna wrażliwość na świat i ludzi.

0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *