News

Przyznaliśmy stypendia na rok szkolny 2017/2018

Przyznaliśmy stypendia na rok szkolny 2017/2018

Fundacja NADZIEJA w październiku 2017 r. przyznała stypendia uzdolnionej młodzieży na rok szkolny 2017/2018.

Obecnie dużą grupę stypendystów stanowią uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu, z którym Fundacja długotrwale i owocnie współpracuje w ramach wspierania uzdolnionej młodzieży.

Fundacja NADZIEJA wspiera uzdolnioną młodzież pochodzącą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Przyznawane stypendia są formą promocji ich aktywności oraz wyrównywania szans w naszej trudnej rzeczywistości. Fundacja dotychczas objęła pomocą stypendialną (w wysokości od 200 do 250 zł miesięcznie) 125 uczniów.

Nasi Stypendyści to wartościowi i utalentowani młodzi ludzie, którzy pomimo bardzo ciężkiej sytuacji materialnej, nie tylko świetnie się uczą, ale również posiadają szereg dodatkowych zainteresowań i pasji, udzielają się na forum szkoły, pomagają potrzebującym. Taka młodzież zasługuje na wsparcie! Nie możemy pozostać obojętni wobec talentów i zaangażowania, które być może bez naszej pomocy zmarnują się.
Wspierając młodych, pomagamy w kształtowaniu aktywnych, proprzedsiębiorczych postaw wobec życia. Mamy nadzieję, że przyznane stypendia pozwolą tym wspaniałym dzieciakom rozwijać własne pasje, zdobywać wiedzę, a w efekcie zaowocują wyborem właściwych dróg życiowych.

0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *