News

Pomoc dla pani Agnieszki ze wsi Pieścidła

Pomoc dla pani Agnieszki ze wsi Pieścidła

Prezes Zarządu Fundacji NADZIEJA podjął decyzję o przyznaniu dla rodziny p. Agnieszki zamieszkałej we wsi Pieścidła doraźnej pomocy SOS w postaci refundacji części kosztów związanych z niezbędnym remontem łazienki. Dla rodziny zostały również zakupione:
* opał (500 kg węgla),
* żywność,
* książki,
* niezbędne leki dla dzieci.

Decyzja o przyznaniu doraźnej pomocy SOS została podjęta ze względu na szczególnie trudną sytuacje bytową tej rodziny. Pani Agnieszka jest osobą niepełnosprawną samotnie wychowuje 2 małych dzieci (córeczki 7 lat i 9 lat) – jest bez pracy i po operacji.
Dzieci często chorują. Rodzina p. Agnieszki żyje w skrajnie ciężkich warunkach, łazienka i sanitariaty nie nadawały się do użytku, brakuje na leki, opał czy ubranka dla dzieci.

0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *