News

Pomoc w ramach działalności SOS dla rodziny Pani Janiny

Pomoc w ramach działalności SOS dla rodziny Pani Janiny

W ramach działalności programu SOS Fundacja NADZIEJA udzieliła pomocy rodzinie pani Janiny zamieszkałej we wsi Skrzetusz.

Decyzja o przyznaniu pomocy SOS została podjęta ze względu na skrajnie trudną sytuację bytową rodziny, która żyje w bardzo ciężkich warunkach materialnych; brakuje na leki, żywność, opał, odzież oraz książki do szkoły.

Pani Janina jest osobą przewlekle chorą i nie ma możliwości podjęcia pracy. Dodatkowo po śmierci córki samotnie wychowuje swoją 9-letnią wnuczkę. Dziewczynka bardzo dobrze się uczy, ale niestety z powodu trudnej sytuacji materialnej brakuje w rodzinie pieniędzy na książki do szkoły i dodatkowe materiały edukacyjne.
Chcąc choć trochę poprawić sytuację rodziny ze wsi Skrzetusz Fundacja NADZIEJA przyznała im pomoc w postaci:

.: zakupu opału(1000 kg.) węgla
.: zakupu żywności i książek

0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *